כנס המועצה לשלום הילד בנגב

יערה שילה ומנואל טרכטנברג | המועצה לשלום הילד בנגב